uTroListyret

Styrets oppgave er å lede og ivareta enhetens interesser i tiden mellom årsmøtene, forvalte enhetens midler i samsvar med budsjett, sørge for at vedtatt årsplan blir gjennomført og se til at uTroLi sitt arbeid er i tråd med den Norske Kirkes og KFUK-KFUM Norges mål, visjoner og strategier. Styret skal også planlegge og gjennomføre enhetens årsmøte.

Styrets sammensetting:

Martin Gutuen Alnes

Leder
Voksenleder

Mikkel Fæste Klashaugen

Nestleder(Fungerende leder)

Voksenleder

Marte Moen Nordli

Sosial- og undervisning

Voksenleder

Eka Tullut

Varamedlem

Voksenleder

Silje Moen Hagen

Referent

Voksenleder 

Markus Olsen Sagbakken
PR-ansvarlig

Voksenleder

Marit Stave

Medlem

Menighetspedagog

Susanne Paulsen

Økonomiansvarlig

Kateket

Kontakt styret eller send inn en sak

Takk for at du sendte inn!