uTroListyret

Styrets oppgave er å lede og ivareta enhetens interesser i tiden mellom årsmøtene, forvalte enhetens midler i samsvar med budsjett, sørge for at vedtatt årsplan blir gjennomført og se til at uTroLi sitt arbeid er i tråd med den Norske Kirkes og KFUK-KFUM Norges mål, visjoner og strategier. Styret skal også planlegge og gjennomføre enhetens årsmøte.

Styrets sammensetting:

Nora Konstad Aarvik

Økonomiansvarlig

Kateket

Nora Konstad Aarvik

Økonomiansvarlig

Kateket

Nora Konstad Aarvik

Økonomiansvarlig

Kateket

Nora Konstad Aarvik

Økonomiansvarlig

Kateket

Nora Konstad Aarvik

Økonomiansvarlig

Kateket

Nora Konstad Aarvik

Økonomiansvarlig

Kateket

Nora Konstad Aarvik

Økonomiansvarlig

Kateket

Nora Konstad Aarvik

Økonomiansvarlig

Kateket

Her kan du lese referat og finne dokumenter fra våre styremøter  mm.

Kalender

Her finner du kalenderoversikt til møter og andre begivenheter.

Hamar

bispedømme

Protokoll fra Hamar Bispedømmes ungdomsting.

KFUK-KFUM

toårsmål

KFUK-KFUM sine toårsmål for 2019–2021

Kontakt styret eller send inn en sak

Om oss

Utroli Ledertrening Lillehammer

Nordre Ål Kirke

Blestervegen 1

2618 Lillehammer

org nr: 976988604

©Lillehammer menighetsråd 2019

Ansvarlige redaktører:     

Markus Olsen Sagbakken

Anna Michalsen

Sideoversikt:

Kontakt