uTroListyret

Styrets oppgave er å lede og ivareta enhetens interesser i tiden mellom årsmøtene, forvalte enhetens midler i samsvar med budsjett, sørge for at vedtatt årsplan blir gjennomført og se til at uTroLi sitt arbeid er i tråd med den Norske Kirkes og KFUK-KFUM Norges mål, visjoner og strategier. Styret skal også planlegge og gjennomføre enhetens årsmøte.

Styrets sammensetting:

Konfirmantbilder_Side_03.jpg
Martin Gutuen Alnes

Leder
Voksenleder

Konfirmantbilder_Side_03.jpg
Mikkel Fæste Klashaugen

Nestleder(Fungerende leder)

Voksenleder

Konfirmantbilder_Side_03.jpg
Marte Moen Nordli

Sosial- og undervisning

Voksenleder

Konfirmantbilder_Side_03.jpg
Eka Tullut

Varamedlem

Voksenleder

Konfirmantbilder_Side_03.jpg
Silje Moen Hagen

Referent

Voksenleder 

Konfirmantbilder_Side_03.jpg
Markus Olsen Sagbakken
PR-ansvarlig

Voksenleder

Konfirmantbilder_Side_03.jpg
Marit Stave

Medlem

Menighetspedagog

Konfirmantbilder_Side_03.jpg
Susanne Paulsen

Økonomiansvarlig

Kateket

Kontakt styret eller send inn en sak

Takk for at du sendte inn!