En Hellig Allmenn Kirke

En viktig side ved kristendommen for meg, er at kirken er allmenn. I den apostoliske trosbekjennelsen sier vi at vi tror på en ”hellig allmenn kirke”. Det betyr at alle mennesker skal ha sin plass i kirken. Men hvem er det egentlig som bestemmer hvem som er ”alle mennesker”?


Vi har sett eksempler på homofile som ikke har fått delta aktivt i sitt kirkesamfunn, på grunn av legningen sin. Flere av medlemmene i uTroLi har reagert på at noen trossamfunn utestenger mennesker på bakgrunn av verdslige forutsetninger som hudfarge, legning og økonomi. Jeg er medlem av den Norske Kirke og KFUK/KFUM og debatten har gitt meg behov for å finne ut hvor mitt kirkesamfunn og min organisasjon står.


I en mail til Hamar bispedømme spurte jeg hva en hellig allmenn kirke betyr. I svaret fra biskop Solveig Fiske og pilegrimsprest Lars Erlend Kielland står det blant annet:

”At kirken er allmenn betyr at den skal ha en åpen dør mot alle mennesker. Ingen skal ekskluderes eller avvises. Kirken er fellesskapet hvor ulike mennesker skal få kjenne tilhørighet, til tross for forskjellene oss imellom.” Videre skriver de om Hamar Bispedømmes visjon: «Hellige rom for alminnelige liv». Visjonen går ut på ”at det alminnelige livet i sine ulike former, skal føle seg omsluttet, sett, elsket og møtt.”


Tidligere i sommer skrev generalsekretæren i KFUK-KFUM, Øystein Magelssen et innlegg om dette på facebook. Han skriver blant annet at KFUK-KFUM er opptatt av et kristent, helhetlig menneskesyn og Jesu etiske forkynnelse. ”Alle har samme umistelige verdi, og det skal være rom for alle til å være seg selv. Vi (KFUK-KFUM - min anm.) kjemper for alles rett til å leve og utvikle seg som hele mennesker, og vi er særlig opptatt av å inkludere unge mennesker som av ulike grunner opplever utenforskap.”


Ulike kirkesamfunn har forskjellige syn på dette. Hos oss inkluderes alle. Vi legger ikke vekt på hudfarge, legning eller hvor folk kommer ifra. Det har ikke noe å si hvor mye eller lite økonomisk, sosial eller kulturell kapital de har.

For meg føles det godt å vite at mitt og uTroLi sitt syn på hvem som er en del av ”Alle mennesker” har støtte fra Bispedømmet og KFUK-KFUM Norge. Vi vil i tiden fremover fortsette å ønske alle mennesker velkommen til oss.


Skrevet av: Martin Gutuen Alnes