Kveldsavsluttning 1: Solbjørg Skrukklien

Hei alle sammen! Tradisjonen tro skulle ledere fra Utroli møttes i Basen idag for kurs, mat og morro. Grunnet Covid-19 og anbefalinger fra helsemyndighetene er dette dessverre satt litt på vent. For å lette litt på savnet har Medieteam satt igang et prosjekt i samarbeid med blant annet Jakob Paulsen og Marit Stave. Prosjekt går ut på å lage en rekke kveldsavsluttninger som vil bli publisert her inne hver uke fremover.


Den første kan du se her:

På gjensyn!

Om oss

Utroli Ledertrening Lillehammer

Nordre Ål Kirke

Blestervegen 1

2618 Lillehammer

org nr: 976988604

©Lillehammer kirkelige fellesråd 2020

Ansvarlige redaktører:     

Anna Michalsen

Sideoversikt:

Kontakt

Markus Olsen Sagbakken