Kveldsavsluttning 1: Solbjørg Skrukklien

Hei alle sammen! Tradisjonen tro skulle ledere fra Utroli møttes i Basen idag for kurs, mat og morro. Grunnet Covid-19 og anbefalinger fra helsemyndighetene er dette dessverre satt litt på vent. For å lette litt på savnet har Medieteam satt igang et prosjekt i samarbeid med blant annet Jakob Paulsen og Marit Stave. Prosjekt går ut på å lage en rekke kveldsavsluttninger som vil bli publisert her inne hver uke fremover.


Den første kan du se her:

På gjensyn!